Så städar du elektriska apparater

Den som är mån om att minska dammintaget inomhus bör städa så pass väl att man minskar dammet effektivt. Damm är ju egentligen en samling av mänskliga partiklar blandat med annan smuts. Städar man minst en gång i veckan får man inga dammsamlingar på golvet eller väggarna. Många tänker att man får bort dammet tillräckligt genom att dammsuga, men det som oftast sker är att dammsugaren suger in de största partiklarna, men blåser ut det finare dammet ur dammsugaren. Så en dammsugare byter bara ut de större dammpartiklarna mot mindre sådana. Ska man däremot få bort de mindre dammpartiklarna bör man i stället torka med en fuktig trasa som effektivt får med sig de finare dammpartiklarna. Sedan åker de med ut i avloppet.

Elektriska apparater ska inte torkas med vått

Vatten och elektricitet går inte ihop. Vatten leder el så att torka elektriska apparater med vatten är aldrig någon bra idé. Det man bör använda när man ska få rent elektriska apparater är material som suger åt sig dammet. En statisk dammvippa till exempel är ett sätt att få bort damm ur elektriska apparater. Till datorskärmarna bör man även då använda statiska trasor, trasor av mikrofiber till exempel. Annars kan man använda en spray med kemikalier som innehåller ytspänningsreducerande medel. De finns att köpa i vanliga elektriska affärer som Clas Olsson, Bröderna Olsson eller Elgiganten. Sedan bör man torka rent med en sådan anpassad trasa som är tänkt för att torka med den speciella statiska trasan.

Dra alltid ur sladden

Kom också ihåg att alltid dra ur sladden så snart som man hanterar elektriska apparater. Det allra bästa som man kan göra är att se till så att inte maskinen är strömförande när man ska hantera dem. Det gäller alla elektriska apparater. Inga elektriska apparater som man hanterar ska vara kopplade till elen. Det samma gäller ju både disk- och tvättmaskinerna, TV-apparaterna, datorerna och liknande. Vissa tänker att de kan dammsuga datorn med hjälp av dammsugaren, men det bör man inte göra, då man kan skada de känsliga diskarna inne i datorn. Ska man damma datorn inuti, bör man i så fall ta isär datorn och försiktigt, med en liten pensel få bort dammet ur den. Det samma gäller både TV-apparaten, radion och symaskinen. De ska inte dammsugas utan försiktigt penslas rena med en liten pensel. Samtidigt måste vi avråda från att ta isär TV-apparaten, om man nu inte råkar vara en duktig elektriker själv och förstår hur hela TV-apparaten fungerar.

Om du har tagit isär en elektrisk apparat och inte får ihop den igen, ring en elektriker i Bromma. Kontaktuppgifterna fås här: https://www.elektrikerbromma.nu.

25 Jun 2019