Tänk på miljön och använd miljövänliga produkter

Att vi måste ändra vårt levnadssätt – över hela världen – för att jorden ska kunna överleva är ett faktum som snart även måste bli en realitet. Vi får hela tiden rapporter från forskare som förgäves viftar med röda flaggor mot politiker och försöker få dessa att inse att det snart är för sent. Naturen varnar också hela tiden och detta genom olika katastrofer i form av tsunamis, översvämningar, stormar – saker som kommit på grund av människors livsstil. Detta verkar dock inte räcka och världens politiker verkar inte ta dessa varningssignaler på allvar, vi fortsätter att pumpa ut avgaser – både från fabriker och bilar – och här måste man alltså som enskild individ börja ta sitt eget ansvar.

Man måste börja i sitt eget hem och se över hur sin egen livsstil ser ut, vad man kan förändra och hur man kan bidra. Behöver man verkligen ta bilen till jobbet eller går det att cykla, måste man verkligen ha både datorn och tvn igång samtidigt, måste en köttbit stå på bordet varje dag? Det handlar alltså om att varje individ måste se över hur man själv kan hjälpa till och göra jorden bättre. Därefter kan man börja ställa krav på sin omgivning – hur ser det ut på ditt jobb exempelvis? Vilket rengöringsmedel använder man vid en kontorsstädning, vilken el-operatör har man och hur ser exempelvis diskschemat ut?

Man börjar alltså hos sig själv, ser till att man själv har ryggen någorlunda fri och därefter kan man försöka förändra tänket hos sina vänner, sina grannar och på sin arbetsplats. Det behöver inte handla om några pekpinnar eller stora moralkakor – det handlar mer om att man upplyser och ger råd. Många personer är inte medvetna om vilka konsekvenser deras handlande leder till och det är detta man måste informera och korrigera. Kan man exempelvis – på en arbetsplats – införa en köttfri vecka, miljövänligare städhjälpmedel och hållbarare transporter så är mycket vunnet. De flesta är villiga att bidra och hjälpa till och det handlar egentligen bara om ren okunskap som svar på varför de inte redan gör det.

Att politiker inte lyssnar är förskräckligt och det är till syvende och sist deras ansvar att stoppa de stora utsläppen och verkligen ta tag i miljöfrågorna på allvar. Fram till detta sker så har vi dock alla ett ansvar att upplysa, hjälpa till och bidra. Snart är det för sent och då finns det heller ingen jord kvar att rädda och att lämna efter till kommande generationer. Det är nog illa att vi låtit detta pågått så länge som det ändå gjort, men ännu finns det tid kvar även om den börjar bli knapp. Jobba aktivt och börja i ditt eget liv, i ditt eget hem och på din arbetsplats. Skapa medvetenhet och ställ de något obekväma frågorna om det krävs – var dock ingen moraltant då detta kan leda till en motsatt effekt. Information leder oss framåt och kan man få en person att tänka efter en extra gång så är mycket vunnet.

14 Dec 2022